Publicaties

Als professioneel begeleider deel ik al jarenlang mijn praktijkkennis met collega vakgenoten die zich richten op het begeleiden en ontwikkelen van leren ten behoeve van het beroepsmatig handelen. Dat delen gebeurt in allerlei netwerken, opleidings- en bijscholingsmomenten waar vakgenoten elkaar treffen.


Jarenlang zag ik ‘iets schrijven’ als een vorm van opschepperij. Het heeft dus even geduurd voordat ik doorhad dat het vastleggen van praktijkkennis anderen behulpzaam kan zijn. Collega’s op weg helpen met hun schrijfsels was me hierbij behulpzaam om te ontdekken dat een ieder nu, op een voor hen passend moment, de praktijkkennis tot zich kan nemen, het weer kan delen met anderen en het kan vergelijken met vastgelegde praktijkkennis van collega vakgenoten. Ook helpt de feedback mij weer verder de praktijkkennis verder te exploreren en uit te bouwen.


Een reactie van jou als lezer wordt dus zeer op prijs gesteld.