Individuele coaching

Leren omgaan met wensen van anderen

Patronen ontdekken, herkennen en doorbreken
Door het onderzoeken van de werkopgaven vergroot u in coaching blijvend uw zelflerend, zelfoplossend en zelfsturend vermogen. U herkent en doorbreekt ineffectieve denk- en handelingspatronen. U bouwt uw kwaliteiten uit en experimenteert met nieuw en effectiever gedrag in de werkpraktijk

We werken aan deze doelen door in regelmatige gesprekken uw werkpraktijk te onderzoeken a.d.h. van een concrete werksituatie. Uw beroepsopvatting wordt geëxpliciteerd en uw verwachtingen worden benoemd.

Door dit leertraject:

  • Verwerft u inzicht in uw mogelijkheden, talenten en belemmeringen.
  • Leert u meerdere rasters ontwikkelen om naar de werkelijkheid te kijken.
  • Ontwikkelt u zich in uw persoonlijk meesterschap wat een wederzijds engagement tussen u en uw organisatie mogelijk maakt.
  • Verwerft u inzicht in eigen gevoelens bij het nemen van beslissingen en oplossen van moeilijkheden.
  • Leert u deze gevoelens in uw werk productief te maken ontwikkelt u uw eigen stijl als professional.

Hoe?
In een kennismakingsgesprek verkennen wij de persoonlijke leervragen en de gewenste resultaten. We maken afspraken over de werkwijze, de frequentie en de duur van de bijeenkomsten.

Startgesprek
Om uw persoonlijke doelen af te stemmen op de doelen van de organisatie belegt ChristaCoaching desgewenst een startgesprek met de organisatie als opdrachtgever. Aan dit gesprek neemt behalve u (klant) ook de opdrachtgever (organisatie) deel. Wij maken ook afspraken over de eindrapportage voor de opdrachtgever.

Coachovereenkomst
Christa Coaching hanteert een aantal regels en afspraken. Wij leggen deze vast in een contract