Coach de coach

Voor wie een bijdrage wil leveren aan vormen van permanent leren.
Wilt u als coach de eigen coachcompetentie verbreden? Samen met u onderzoeken we uw coachhandelen a.d.v. de werkpraktijk. U leert uw kunde te herijken en te verrijken en kunt daarbij soepel schakelen (rasteren) tussen de verschillende leersituaties.

Het aanscherpen van het vakmanschap vraagt op gezette tijden een iets specifiekere benadering dan de eigen intervisiegroep, workshop of cursus. Een goede coach onderhoudt zijn/haar eigen leren door regelmatig het handelen in de eigen werkpraktijk te onderzoeken. Dit gebeurd meestal in een intervisiegroep met collega coaches maar soms is het prettig de werkpraktijk bij een ervaren coachopleider aan een onderzoek te onderwerpen.

Leertrajecten:

Coach coaching
Dit leertraject versterkt het zicht op uw eigen optreden en het effect daarvan op uw klanten. In de bijeenkomsten wordt u handelen in interactie onderzocht op betekenisgeving. Wat er gebeurt en wat dit voor implicaties heeft voor de kennisontwikkeling en het leren van uw klanten. Christa coaching biedt u de mogelijkheid het vak praktijkgericht en met persoonlijke aandacht te leren.

Leersupervisie
Als leersupervisor ben ik verbonden aan de opleiding Supervisiekunde en Erkend Coach. U geeft tijdens de opleiding zelf supervisie. Over uw rol als supervisor-in-opleiding in deze praktijk krijgt u zelf ook weer leersupervisie. Naast het ontwikkelen van een eigen stijl leert u op een verantwoorde wijze zelfstandig een supervisietraject vorm te geven en uit te voeren.

Hoe?
In een kennismakingsgesprek verkennen wij de persoonlijke leervragen en de gewenste resultaten. We maken afspraken over de werkwijze en de frequentie en duur van de bijeenkomsten.

Bij een leersupervisietraject bepaald de opleiding het aantal bijeenkomsten leersupervisie. De beoordelingscriteria van de LVSC zijn heribij richtinggevend voor het te behalen resultaat.

Coachovereenkomst
Christa Coaching hanteert een aantal regels en afspraken. Wij leggen deze vast in een contract.