Organisatiecoaching

Op weg naar netwerkend organiseren –
Fluïde organiseren – wat is dat?

Creativiteit inzetten en sturen op verbinding
Welke organisatiedoelen wilt u bereiken? Welke verandering heeft u voor ogen? Bij organisatie coaching is de begeleiding gericht op de verandervraagstukken in een organisatie. Thema’s zoals leiderschap, samenwerkingspartners, verandermanagement komen aan de orde.

Een interactieve omgeving waar kennis van binnen en buiten een rol inneemt vraagt een dynamische en creatieve manier van managen die de professionals continu stimuleert en gericht houdt op zelfsturing en verbinding. Het aangezicht van leren en informatie verwerking is veranderd. Dit vraagt een verschuiving in denken over managen. Van een blauwdruk organisatie naar organische netwerken.

Management leertraject:
Dit leertraject richt de aandacht op de wijze waarop het managementteam de interactiesystemen in en buiten de eigen organisatie kan ontwikkelen en faciliteren. Het gaat uit van meervoudige werkelijkheidsconstructies die managers in hun interactie gebruiken.
Belangrijk onderdeel hiervan is de wederzijdse betrokkenheid, die in interactie met de organisatie plaatsvindt. Wij onderzoeken de onuitgesproken referentiekaders van waaruit de managers kijken. Dit doen we door de perspectieven van waaruit door de verschillende lagen in de organisatie(s) gekeken wordt, te expliciteren en aanvullend op elkaar te laten werken.

Dit leertraject richt zich op de organisatie in zijn geheel of op een aantal geledingen binnen de organisatie, zoals een hele afdeling inclusief het management.

Hoe?
In een kennismakingsgesprek verkennen wij de meervoudige werk- en leervragen van de afdeling of organisatie(s) en de gewenste resultaten. We maken afspraken over de werkwijze en de frequentie en duur van de bijeenkomsten.

Christa Coaching hanteert een aantal regels en afspraken. Wij leggen deze vast in een contract.